dicke-luft-uploadSAXOPHONE QUARTET DICKE LUFT CARILLON
Saxofonist Dick de Graaf schreef een twaalfdelige compositie die is geinspireerd op ‘De Toonklok’ van Peter Schat. Elk deel correspondeert met een klok of horloge dat op een zeker moment een rol speelde in Dick’s leven. ‘Carillon’ bevindt zich op de scheidslijn van tonaal en atonaal en van gecomponeerde muziek en jazz-improvisatie. De vormgeving is gebaseerd op het mechaniek van klokken en horloges.